Amsterdam Sounds

burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Amsterdam

Amsterdam Sounds zet geluid op de kaart

Amsterdam Sounds is een platform voor het meten van geluidsoverlast in Amsterdam. Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we geluidsoverlast op verschillende locaties in kaart. Door data samen te verzamelen met behulp van nieuwe sensortechnologie kunnen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we Citizen Sensing. Dankzij deze werkwijze kunnen burgers, handhavers, experts en bestuurders elkaar op een nieuwe manier vinden rondom een complex onderwerp.

Meetups

Op de pilotlocaties organiseren we een aantal meetups waarin we de meetinstrumenten introduceren zodat burgers zelf aan de slag kunnen gaan. Deze meetups zijn ook een ontmoetingsplek waar burgers, experts, bestuurders, handhavers en organisaties met elkaar in gesprek kunnen over de lokale situatie.

Citizen Sensing

Citizen Sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving samen met burgers in kaart te brengen. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan zowel het geluidsniveau (dB) als het type geluid gemakkelijk door burgers gemeten worden. Amsterdam Sounds stelt burgers zo in staat om met behulp van sensoren geluidsoverlast in kaart te brengen. Burgers werken samen met experts om de leefomgeving te meten, de data te analyseren en te werken aan een strategie voor daadwerkelijke reductie van de geluidsoverlast. 

Middels meerdere pilotlocaties, lokale sessies en metingen kunnen burgers hun kennis over geluidsoverlast vergroten, zelf metingen leren uitvoeren en interpreteren. Hierin werken burgers samen met experts, handhavers, lokale bedrijven en bestuurders. Zo wordt het mogelijk om een constructieve dialoog te voeren op basis van gedeelde kennis en te werken aan een nieuwe aanpak om de lokale situatie te verbeteren.

 

Waag en Citizen Sensing

Voor Waag is Amsterdam Sounds een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek. Over dit project verscheen de documentaire: Citizen Science Revolution.