Luca Sartoni (CC)

Geluid in de stad

Onderzoek van de Ombudsman Metropoolregio

Naar aanleiding van vele klachten over geluidsoverlast in de binnenstad van Amsterdam heeft de Ombudsman Metropoolregio enkele maanden lang ter plaatse onderzoek gedaan. De bevindingen van de Ombudsman zijn samengevat in de korte documentaire ‘Urban Jungle’ en in verslagen zoals ‘Feesten of Beesten?’. Met name de vele geluiden midden in de nacht zoals getoeter en geschreeuw leiden tot ergernis en slaapproblemen bij de bewoners.

Gevolgen van geluidsoverlast

Belangrijke problemen van geluidsoverlast zijn de veroorzaking van stress en slaaptekorten. Naast de ergernissen die dit oplevert, hebben beide ook een negatieve invloed op de gezondheid. Op de lange termijn kan zowel stress als slaaptekort het risico op psychische problemen en hart- en vaatziekten verhogen. Jaarlijks ervaren ruim 700 duizend mensen ernstige hinder van geluid. Per jaar overlijden zo’n 600 mensen aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die veroorzaakt zijn door geluidsoverlast. Ook het dichthouden van ramen en deuren door geluidsoverlast heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid: een gebrek aan ventilatie zorgt voor een slechte luchtkwaliteit in huis. (bron: Milieucentraal)

Werken aan een betere leefsituatie

Dit project biedt kans om bewustwording over deze problematiek te vergroten en de positie van de burger te versterken. Informatievoorziening over hoe te meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data is hierbij van groot belang. Dankzij meetinformatie en groeiende kennis over geluidsoverlast ontstaat een geïnformeerde dialoog over de problematiek. Ook biedt het project beleidsmakers handvatten om op een nieuwe manier met behulp van data beleid te maken. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een strategie voor verbetering van de leefsituatie.