Amsterdam Sounds: toekomstlessen uit een burgermeetnetwerk voor geluid

Ruim 1,5 jaar hebben bewoners en ondernemers in Amsterdam samen geluid gemeten, voor en tijdens Corona en de bijbehorende lockdown. Tijdens deze avond gaan we met bewoners, ondernemers, bestuurders en experts in gesprek over de resultaten én het meten van geluid door een burgermeetnetwerk. Wat kunnen we leren van dit geluidsexperiment voor de toekomst?


De avond bestaat uit twee blokken. In het eerste blok duiken we in de meetresultaten van de twee pilots bij het Marie Heinekenplein en in de Leidsebuurt: welke patronen en veranderingen zien we terug in de data en welke lessen kunnen we hieruit leren? In het tweede blok gaan we aan tafel met verschillende betrokken partijen en reflecteren op het meten via een burgermeetnetwerk: hoe veranderen de rol en verantwoordelijkheden van verschillende partijen als burgers zelf metingen doen? Wat hebben we geleerd van de stilte in de stad tijdens Corona? En wat zijn oplossingrichtingen die interessant zijn om te verkennen?


Het doel van Amsterdam Sounds is om te onderzoeken hoe open-source sensortechnologie in handen van de direct betrokkenen bij geluidsoverlast kan leiden tot een nieuw perspectief op geluidsoverlast. Door gezamenlijk data te verzamelen, te analyseren en nieuwe inzichten te krijgen ontstaat er een nieuw speelveld. Biedt dit mogelijkheden voor een gezamenlijke zorggemeenschap waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving kan nemen? Juist omdat geluidshinder een heel alledaags probleem is met directe consequenties en veel verschillende belangen is het een zeer relevant vraagstuk om mee te experimenteren. Namelijk: er is directe overlast, maar direct handhaven is vaak moeilijk. Met Amsterdam Sounds onderzoeken we hoe we enerzijds de techniek en data inzichten en anderzijds het gevormde gespreksplatform kunnen inzetten voor beleidsinnovatie.


Meld je aan

Datum, tijd en locatie
Het programma vindt plaats op 7 oktober.
De inloop is vanaf 18:30.
Het programma start om 19:00 en zal tot ongeveer 21:00 duren.
De locatie is het Theatrum Anatomicum in de Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam.

Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot Covid-19?
Je dient een geldige QR code in de Corona Check app te laten zien voor toegang tot het evenement.

Wie kan meedoen?
Iedereen is welkom, maar let wel op dat de locatie niet goed bereikbaar is voor mensen die minder goed ter been zijn. Er is namelijk geen lift. 


Welke taal wordt gesproken tijdens het event? 
Het event zal in het Nederlands zijn. 


Over Waag
Waag opereert als onderzoeksinstelling al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de waarden open, fair & inclusive. In lijn hiermee, heeft Waag een platform opgezet voor het meten van geluidsoverlast in Amsterdam: Amsterdam Sounds. Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we geluidsoverlast op verschillende locaties in kaart. Door data samen te verzamelen met behulp van nieuwe sensortechnologie kunnen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we Citizen Sensing. Dankzij deze werkwijze kunnen burgers, handhavers, experts en bestuurders elkaar op een nieuwe manier vinden rondom een complex onderwerp. Voor Waag is Amsterdam Sounds een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek.