Start Amsterdam Sounds in de Leidsebuurt

Met Amsterdam Sounds organiseren we een platform voor het meten van geluidsoverlast samen met burgers door middel van nieuwe sensortechnologie. Hiermee kan er een gedeelde werkelijkheid worden gecreëerd tussen burgers, experts en handhavers over een complex onderwerp. De Leidsebuurt is gekozen als eerste pilotlocatie vanwege de brede samenkomst van belangen in dit gebied. Hier vormt geluid een belangrijk onderwerp van gesprek rondom het uitgaansleven, wonen en werken. De aftrap van de eerste pilot in de Leidsebuurt vond op 13 november plaats in de Balie.

Het doel van deze avond was een kleine groep bewoners en ondernemers bij elkaar te brengen en samen de basis te leggen voor een burgermeetnetwerk om geluidsoverlast in de Leidsebuurt in kaart te brengen. De uiteindelijke uitkomst van de avond was het vaststellen van locaties in de Leidsebuurt die interessante meetpunten zouden opleveren, en het bepalen van types geluid die als het meest storend worden ervaren door de deelnemers. Aan de hand van deze informatie konden we momenten kiezen om de eerste drie sensoren te plaatsen bij de desbetreffende bewoners en ondernemers.

Verwachtingen & Relevantie

De avond begon met een diner en werd daarna geopend door Judith Veenkamp van Waag. Deze avond waren bewoners en ondernemers van de Leidsebuurt aanwezig, de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum en de Ombudsman. Na een korte kennismaking deelden de deelnemers hun verwachtingen. De voornaamste verwachtingen waren:

 • In kaart brengen van geluid
 • Ontdekken van patronen voor gerichte maatregelen
 • Data over geluidsniveaus (DB(a)) in kunnen zetten voor een beter gesprek met o.a. ondernemers
 • Nieuwe meettechnieken gebruiken
 • Weten bij wie je terecht kan als er sprake is van overlast

De verschillende deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan geluidsoverlast in de Leidsebuurt. Een bewoner benoemde: ‘We zitten allemaal op dezelfde postzegel. Door duidelijke meetresultaten verwacht ik een beter gesprek aan te kunnen gaan.’ Deze behoefte bleek door iedereen gedeeld te worden. Meerdere ondernemers uit de Leidsebuurt spraken uit graag het gesprek aan te gaan met de bewoners. Ze vinden het hierin belangrijk dat de horeca niet wegkijkt en zien de relevantie van het opzetten van een gezamenlijk meetnet om dit gesprek te starten.

Bronnen van geluidsoverlast

Vervolgens vertelde Roeland Lagendijk, gebiedsmanager van Stadsdeel Centrum, over vier veelvoorkomende types geluidsoverlast in de Leidsebuurt: Muziek/horeca, taxiverkeer, bezoekers op straat en bezoekers op het terras. De deelnemers konden hierop reageren en aanvullen, en kwamen zo tot de volgende top 4:

 1. Bezoekersgeluid op straat
 2. Taxiverkeer
 3. Veegwagens / huisvuil
 4. Lachgas

Deze vier types zullen de focuspunten zijn voor de komende meetperiode. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen wat het effect is van het plaatsen van verkeerspaaltjes op taxioverlast en kunnen we het geluidsniveau meten van achteruitrijdende vrachtwagens. De subjectieve beleving van deze types geluidsoverlast is daarbij een punt van aandacht. Door middel van een logboek kunnen de deelnemers komende periode deze subjectieve beleving benoemen. Zo komen we erachter welk soort geluid als storend wordt ervaren en hoe dit samenhangt met patronen en dB niveau’s.

Ontwerpen meetstrategie

Tijdens de bijeenkomst werd de groep deelnemers in tweeën gedeeld om aan de hand van een grote kaart van de buurt hun meetvragen te formuleren: 

 • Wat is het verschil tussen dag, avond en nacht?
 • Wat is het verschil tussen weekend en doordeweeks?
 • Wat is de invloed van het weer op vertrekkende bezoekers?
 • Wat is het effect van openingstijden?
 • Wat is het bereik van een sensor?
 • Hoe worden verschillende typen geluid gemeten?
 • Welke patronen kunnen we ontdekken voor maatregelen?
 • Hoe vaak op een dag komen er vuilniswagens langs?
 • Wat is het geluidsniveau van schoonmaakkarretjes?
 • Wat is het geluidsniveau bij taxiophaalpunten?

Na een korte terugkoppeling bepaalden we samen de drie meetlocaties waar de eerste set sensoren komen te hangen:

Korte Leidsedwarsstraat – Leidseplein

De gekozen locatie bevindt zich op een deel van de straat waar veel mensen wonen en tegelijkertijd opstoppingen ontstaan door horecabezoekers die in de rij staan te wachten.

Prinsengracht

Aan de Prinsengracht gebeurt veel aan de waterkant. De voornaamste bronnen van geluidsoverlast zijn hier het verkeer, muziek en horecabezoekers.

Korte Leidsedwarsstraat (begin)

In het begin van deze straat is veel overlast van kroegentochten en horecabezoekers. Daarnaast rijden hier veel vrachtwagens achteruit wat een storend, piepend geluid oplevert.

Sensortechniek

Na het bepalen van de meetlocaties gaf Lodewijk Loos van Waag een demonstratie van de dB(a) sensoren die voor dit project zijn ontwikkeld. Met betaalbare onderdelen werken we aan een open hardware sensor, die het mogelijk maakt om eigenaar te blijven van de verkregen data. Het ontwerp van de sensoren zal openbaar worden gedeeld, zodat bewoners in de toekomst hun eigen sensoren kunnen maken. De sensoren zijn experimenteel en zullen de komende periode worden getest in de Leidsebuurt. Naast de open hardware dB(a) sensoren zullen professionele sensoren worden opgehangen met een klasse 1 microfoon om te zorgen dat we gegarandeerd betrouwbare data verzamelen en om te onderzoeken hoe de open hardware sensor in de praktijk presteert.

Begin december worden de sensoren opgehangen. De opgehaalde data is dan hier op de kaart terug te vinden. In januari vindt de tweede bijeenkomst plaats. We zullen dan de volgende serie sensoren verdelen en de meetlocaties herdefiniëren aan de hand van de opgehaalde data en inzichten.

Ben jij bewoner of ondernemer van de Leidsebuurt? Schrijf je dan hier in voor de tweede bijeenkomst op 29 januari van 18:00 – 21:00 uur!

Bekijk hier meer informatie over het project