Over de meetgegevens

Waar kan ik de meetgegevens bekijken?

De data afkomstig van de sensoren is zichtbaar op deze kaart. Deze kaart is openbaar toegankelijk.

Wat gebeurt er met de verzamelde meetgegevens?

De meetgegevens worden na afloop van de pilots gedeeld met de partners van dit onderzoek om te onderzoeken welke informatie we hieruit kunnen afleiden. Op basis daarvan gaan de partners en deelnemers in gesprek over mogelijke oplossingen. 

Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja, er worden geen persoonsgegevens verzameld. Data afkomstig van de sensoren is niet gekoppeld aan adressen van deelnemers. Deelname is vrijwillig en kan op elk gewenst moment worden beëindigd.

Wat wordt er met de meetgegevens gedaan?

De data die de sensoren verzamelen zullen door de partners worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Wat is de waarde van de meetgegevens?

Als onderdeel van de pilots wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de verschillende sensoren. De meetgegevens worden niet gevalideerd en hebben geen juridische betekenis: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.