Over de technologie

Met welke techniek wordt geluid gemeten?

Het Amsterdam Sounds project maakt gebruik van verschillende sensoren. Om geluidsniveaus (dB’s) te kunnen meten maken we gebruik van goedkope sensoren die Waag zelf ontwikkelt en beschikbaar stelt. Deze noemen we de DIY sensor (Do It Yourself sensor). Er wordt ook gemeten met geijkte geluidsmeters van de firma Convergence Instruments (een “klasse 1 meter”). Met deze ‘referentie meting’  krijgen we inzicht in de betrouwbaarheid van de DIY meetresultaten. 

Daarnaast werken we ook met een nieuwe sensor die aanvullend op de dB meting inzicht geeft in de soort geluiden die optreden. Het kan dan gaan om het geluid van bijvoorbeeld trams, brommers, de horeca of groepen op straat. Deze serval sensoren worden geleverd door partner Sensing Clues. Het gaat om een nieuwe ontwikkeling; deze meters zijn nog nooit gebruikt in een stedelijke omgeving. Het is in die zin dus een experiment.

Waarom worden er DIY sensoren gebruikt?

De inzet van deze eenvoudige en betaalbare geluidsmeter maakt het mogelijk om meer burgers te betrekken bij het in kaart brengen van geluidsoverlast en samen met andere betrokken partijen meer begrip te krijgen in de geluidsproblematiek in een buurt en mogelijke oplossingen.

Hoe kan ik een sensor krijgen?

Of je een sensor kunt krijgen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals of je in een pilotgebied woont en de beschikbaarheid van sensoren. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je dat laten weten door het contactformulier in te vullen.